نگهداری از عطر

هوشمند شاپ
24 فروردین 1399
نگهداری از عطر
اغلب ما پس از خرید عطرهای اورجینال از نگهداری آن غفلت میکنیم ما نکاتی را به شما یادآور میشویم تا در این امر مهم به شما کمک کنیم:

اغلب ما پس از خرید عطرهای اورجینال از نگهداری آن غفلت میکنیم  ما نکاتی را به شما یادآور میشویم تا در این امر مهم به شما کمک کنیم:

1: عطر را در یک محل خشک و خنک نگه دارید و به درو از نور آفتاب زیرا نور و حرارات آفتاب میتواند باعث تبخیر مایعات شود

2:عطر را در جعبه اش قرار دهید باور کنید یا نه این کار ساده باعث افزایش عمر عطر شما میشود

3: اگر شما زیاد به مسافرت میروید عطر را در یک جعبه مخصوص قرار دهید زیرا در هواپیما فشار هوا باعث میشود تا عطر با سرعت بیشتری تبخیر شود

ارسال نظر
    پیشنهادهایی برای شما
    پیشنهادهایی برای شما