اصل یا فیک؟

بازدید:

تشخیص جنس اصل از فیک در برخی مواقع تخصص می خواهد. اما آماتور های نیز به راحتی می توانند تفاوت بین دو جنس اصل و فیک را از هم تشخیص دهند. تنها دانستن چند نکته ساده در مورد ویژگی های جنس فیک که به جای جنس اصل قلمداد می شود، کافی است. محصول خریداری شده چه بزرگ باشد یا اندازه ای کوچک داشته باشد، باید مورد بررسی های اولیه ای قرار بگیرد. جنس فیک مدت زمان کارکرد یا به عبارتی طول عمر مفیدی ندارد. به طور معمول محصولات فیک توسط برند های نامعتبری که به کیفیت و صداقت در تولید اهمیت نمی دهند، به مرحله ساخت و فروش می رسند. جنس اصل می تواند رنگ و چهره ای بشاش تر و دلگشا تری به نسبت محصولی با اصالت کپی شده دارا باشد. بنابراین برای رسیدن به ایده آل ترین محصول در ذهن خود از محصولات فیک و کپی شده فاصله بگیرید.